Custom Menu

Latest From Our Blog

KARDİYAK CHECK- UP NEDİR?

KARDİYAK CHECK- UP NEDİR?

Kalp damar hastalıkları  halen tüm dünyada ölümlerin en sık nedenini oluşturmaktadır . Kalp damar hastalıklarından korunmanın yolu kalp damar hastalıklarına yol açan risk faktörleriyle mücadele ile olmaktadır . Bu risk faktörlerinin belirlenmesi , gerekli önlemlerin alınması ve o ana dek bir şikayet yoksa dahi herhangi bir hastalığın oluşup oluşmadığının tespiti son derece önemlidir.Risk faktörleri kalp damar hastalıklarını katlanarak arttırırlar . Kalp checkup ‘ı ile öncelikle  kişide  kalp damar hastalığı gelişme riski belirlenir . Hastalar bu açıdan düşük , orta ve yüksek riskli olarak gruplara ayrılır . Daha sonra da risk profiline göre daha  ileri bir teste veya   koruyucu tedavilere gerek olup olmadığına karar verilir.

KİMLERE YAPILMALIDIR ?

Sistematik kalp damar sistemi değerlendirmesi ailesinde erken yaşta kalp hastalığı olanlara , ailesel kolesterol yüksekliği bulunanlara  ,  kalp damar hastalığı gelişiminde önemli risk faktörü olan  ( sigara , yüksek tansiyon , şişmanlık , şeker hastalığı , kolsterol yüksekliği gibi ) kişilere ya da kalp damar hastalığı riskini arttıtan hastalığı olanlara ( kanser , romatizmal hastalık , kronik akciğer hastalığı gibi )  yapılmalıdır . Ayrıca herhangi bir risk faktörü olmasa da 40 yaş üstü erkekler ile 50 yaş üstü ya da menapoz sonrası kadınlar kalp chek-up ‘ı için adaydırlar .Bunların dışında yaptığı iş dolayısıyla başka insanların hayatını etkileyebilecek kişilerin  ( pilot , toplu ulaşım aracı kullananlar  gibi ) ve  aktif spora başlayan ya da spor yapan kişiler ile profesyonel sporcular da belirli aralıklarla kalp checkup’ı yaptırmalıdırlar

NE ZAMAN YAPILMALIDIR ?

Herhangi bir risk faktörü yoksa 40 yaş üstü erkekler ile 50 yaş üstü veya postmenzpozal kadınlar kalp check-up ı için adaydırlar . Ancak yukarda bahsettğimiz risk grubundaki hastalar ile özel hasta grupları daha erken değerlendirilmelidir.

NE SIKLIKTA YAPILMALIDIR ?

Kişinin risk faktörleri , tetkik sonuçları , ek hastalığının olup olmaması , tedaviye ihtiyacına göre zaman aralığı belirlenir  .

NELERE BAKILMALIDIR ?

Kalp check-up ‘ı amaçlı başvuran herkesin risk belirlemesine yönelik detaylı sorgulaması ( Kalp hastalığı belirtilerine yönelik yakınmalar var mı?  Sigara ile alkol tüketimi, obezite, diyabet, hipertansiyon veya ailede kalp hastalığı öyküsünün varlığı gibi risk faktörleri mevcut mu?” gibi ) ve fizik muayenesi yapılmalıdır . Kan yağları , şeker değerleri  ve böbrek , karaciğer fonksiyonlarını içeren detaylı kan tetkiki değerlendirmesi  yapılmalıdır .Kalp ritmini değerlendiren elektrokardiyografİ çekilmelidir .Tahlil sonuçları ve detaylı muayenede şüpheli bulgular elde edilmişse veya hasta risk faktörüne sahipse  daha ileri tetkiklere  (Ekokardiyografi , Efor testi ,ritm ve tansiyon holter ,  koroner BT anjigrafi  gibi) başvurulur

No Comments

Leave a Comment